KONTAKTY
Kontakt na firmu poskytujúcu službu TiszaNET

 

PETER TÁRCZY - PENETA

K Tise 102

07642 Malé Trakany

zapísané na Okresnom úrade Trebišov, Odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp.č: 2004/04194/2/3ER, reg.č. 870-9615

Ičo: 40957632

Dič: 1033538055

Ič. Dph: SK1033538055

Bankové spojenie: SlSp - Čierna nad Tisou  IBAN: SK89 0900 0000 0005 5205 9545

                               OTP Banka Slovensko     IBAN: SK73 5200 0000 0000 1813 4250

Telefón: 0905 690 196

Email: peneta@peneta.sk

 

 

YTBkZm