O NÁS
PENETA (TISZANET) / NELTA (SOCNET)

Firma PENETA poskytuje internetové pripojenie v Čiernej nad Tisou a okolí . Poskytuje pripojenie na technológiach WIFI (5 GHz), ako aj priamym pripojením do siete pristredníctvom ethernetu. Káblové pripojenie ponúkame v obytných blokoch, WIFI pripojenie v rodinných domoch. K pripojeniu WIFI 5GHz až do 20 Mb/s, cez LAN až do 50 MB/s.

 

Ochrana koncových užívateľov

Peter Tárczy - PENETA ponúka z telekomunikačných služieb iba internetové pripojenie. Aktuality sú pravidelne zverejňované prostredníctvom portálu www.peneta.sk. Bližšie informácie je možné nájsť vo Všeobecných zmluvných podmienkach, v Tarife medzi dokumentami, prípadne telefonicky.

V uvedených dokumentoch sú taktiež uvedené aj štandardné zmluvné podmienky, vrátane podmienok ukončenia zmluvy.

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami alebo iných identifikátorov sú uvedené v Tarife.

Reklamačný poriadok a podrobnosti o možných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok.

Prehľad ponúkaných bezplatných i platených servisných služieb vrátane prípadných poplatkov uvádzame v Tarife.

Informácie o zmenách podmienok zverejňujeme prostredníctvom webu www.peneta.sk. Podstatné zmeny podmienok sa zverejňujú na webovej stránke a tiež písomne, elektronickou poštou, formou SMS správ alebo telefonicky minimálne 1 mesiac vopred.

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Peter Tárczy - PENETA, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

Produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých občanoch sa aktuálne v ponuke spoločnosti Peter Tárczy - PENETA nenachádzajú.

Informácie o kvalite služieb sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach a tiež v Tarife.

Podmienky a informácie o internetovom pripojení vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach služby internetu.

Všeobecné zmluvné podmienky definujú aj postup spoločnosti Peter Tárczy - PENETA v prípade neplatenia faktúr.

 

 

 

 

OTNmYmEyZT